تماس با ما

  تهیه غذای شریفی در زمینه تأمین غذای شرکتی سابقه بسیار درخشانی دارد . مدیران محترم شرکتی میتوانند با شرایط دلخواه خود تهیه و غذای پرسنل خود را به ما بسپارند.

  آدرس:

  ستـارخـان خیـابـان سـازمـان آب خیابان اندرزگو، کوچه مهدی علمدار پلاک ۳

  تلفن:

  ۰۲۱-۴۴۲۷۳۰۱۸
  ۰۲۱-۴۴۲۷۳۰۱۹
  ۰۲۱-۴۴۲۰۳۵۱۰
  ۰۹۱۲۱۴۵۵۳۶۲

  ایمیل:

  info@sharififood.com